Podatek VAT a zakupy online?

Podatek VAT a zakupy online?

Podatek VAT to zagadnienie, które wielu przedsiębiorcom wydaje się trudne. Mimo że obowiązuje on już od kilkudziesięciu lat (w Polsce od wczesnych lat dziewięćdziesiątych), to w dalszym ciągu wiedza o nim i zasadach nim rządzących nie jest powszechna. Sprawę dodatkowo skomplikowało powstanie i dalszy rozwój Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie międzynarodowych rynków, z czego w dzisiejszych czasach korzystają przedsiębiorcy działający w branży e-commerce.

Co to jest podatek VAT

VAT (z jęz. angielskiego Value Added Tax) to inaczej mówiąc podatek od wartości dodanej. Naliczany jest zawsze wtedy, kiedy jakieś dobro zmienia właściciela na drodze sprzedaży, przy czym nalicza się go zawsze w oparciu o wartość netto. Należy wiedzieć, że ten podatek naliczany jest za każdym razem, kiedy dany towar jest sprzedany i na każdym etapie jego produkcji. Oznacza to, że zarówno zakup surowców, sprzedaż gotowego towaru firmom zajmującym się jego dystrybucją i sprzedaż ostatecznemu konsumentowi jest opodatkowana. Nie stwarza to jednak sytuacji, w której ta sama rzecz opodatkowana jest wielokrotnie. Każdy kolejny przedsiębiorca w łańcuchu dostaw może bowiem odliczyć podatek związany z kosztem zakupu towaru. W praktyce podatek dotyczy więc nie samej sprzedaży, ale różnicy pomiędzy kwotą zakupu i kwotą sprzedaży. Wysokość podstawowego podatku VAT jest różna w różnych krajach UE i waha się w granicach od 19 do 23%. Na niektóre (określone w przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach) produkty obowiązuje VAT preferencyjny – o stawce dużo niższej albo nawet zerowej.

Zobacz: sprzedaż artykułów za granice a VAT.

Podatek VAT w sprzedaży online

Branża e-commerce jest w kwestii podatku VAT o tyle specyficzna, że często działa w więcej, niż tylko jednym kraju. Jak już wspomniano, stawki podatku w różnych krajach Unii Europejskiej, mogą się pomiędzy sobą różnic. Różnice te nie zawsze są duża, aczkolwiek w skali roku mogą mieć spore znaczenie. Zasadniczo podatek VAT płaci się zawsze w kraju, w którym następuje sprzedaż. Przedsiębiorstwo, które zarejestrowane jest w innym kraju UE może jednak uzyskać zwrot kwoty zapłaconego podatku VAT (musi opłacić go wtedy w swoim kraju). Taki sposób rozliczania się ograniczony jest jednak pewnymi, ustawowymi limitami, które wyrażone są w kwotach obrotów i są różnie, dla poszczególnych krajów unijnych. Po przekroczeniu tych limitów – opłaca się podatek według zasad obowiązujących w kraju docelowym. Jeżeli firma zajmująca się sprzedażą online w innych krajach, niż ten, w którym jest zarejestrowana, musi zarejestrować się tam jako płatnik VAT.

Rejestracja płatnika VAT w innych krajach UE – co warto wiedzieć na ten temat?

Rejestracja vat w innych krajach UE musi nastąpić w kilku, ściśle określonych przypadkach. Po pierwsze, kiedy firma planuje prowadzić sprzedaż w danym kraju. Trzeba przy tym wiedzieć, że rejestrację do opłacania podatku należy przeprowadzić w każdym kraju, w którym przeprowadza się sprzedaż z osobna. W przypadku handlu wewnątrzwspólnotowego rejestracja jest konieczna, kiedy firma korzysta ze zwolnień z VAT wynikających z nieprzekroczenia obrotu rocznego równego dwustu tysiącom złotych. Trzeba przy tym pamiętać, że limit ten obowiązuje dla roku w sensie dwunastu kolejnych (ostatnich) miesięcy, a nie dla roku kalendarzowego. W przypadku, w którym dane przedsiębiorstwo osiągnie niespodziewany, nagły i nieutrzymujący się wzrost sprzedaży i tym samy przekroczy limit, przepisy unijne okazują się być dość elastyczne i pozostawiają możliwość ubiegania się o tymczasowe odroczenie obowiązku rejestracji. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku prowadzenia handlu wysyłkowego poza obszar Unii Europejskiej (a właściwie Europejskiego Obszaru Celnego). W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do zarejestrowania się jako płatnik VAT (w różnych krajach ten podatek nazywa się oczywiście różnie, ale jego idea jest ta sama) niezależnie od wysokości rocznych obrotów, choć oczywiście poszczególne przypadki regulują umowy międzypaństwowe.

Źródło: https://taxology.co

Komentarze:

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *