On

Podatek VAT a zakupy online?

Podatek VAT to zagadnienie, które wielu przedsiębiorcom wydaje się trudne. Mimo że obowiązuje on już od kilkudziesięciu lat (w Polsce od wczesnych lat dziewięćdziesiątych),…